Vårt arbete med världens ledande detaljhandelsföretag ger professionella EAS-, ESL-, RFID- och videoanalyser för detaljhandeln. säkerhetslösningar för detaljhandlare av alla storlekar.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Villkor för användning av webbplatsen och sekretesspolicy

Den här webbplatsen finns hos www.tractility.com (nedan kallad "Tractility"). Läs följande användarvillkor och sekretesspolicy (nedan kallade "användarvillkor och sekretesspolicy" eller "användarvillkor och sekretesspolicy") innan du använder Tractilitys webbplats (nedan kallad "webbplatsen", "Tractilitys webbplats", "webbplatsen" eller "Tractilitys webbplats").
Informationen och materialet på denna webbplats kan komma att ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Namely Tractility kan ändra, avbryta, dra tillbaka eller avbryta innehållet tillfälligt eller permanent, helt eller delvis, när som helst utan att meddela dig.
Tractility kan när som helst revidera dessa användarvillkor och denna sekretesspolicy genom att uppdatera denna publicering.

Integritetspolicy: information som samlas in och hur Tractility använder informationen

Vi kan be dig att förse Tractility med dina personuppgifter via denna webbplats (t.ex. för- och efternamn, postadress/leveransadress, e-postadress, telefon- och faxnummer, dina svar på marknadsundersökningar eller kundundersökningar, dina förfrågningar, återkoppling eller frågor via denna webbplats etc.).
Om du vill ändra dina personuppgifter eller om du inte vill ta emot material, annonser, information eller nyhetsbrev från Tractility, eller om du vill ta bort dina personuppgifter från Tractilitys databas eller från denna webbplats, vänligen kontakta Tractility på följande adress försäljning@tractility.com. Tractility ska vidta försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse. Tractilitys nämnda försiktighetsåtgärder omfattar interna granskningar av de insamlade personuppgifterna, den relaterade lagringen, behandlingsmetoderna och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till de system där vi lagrar dina personuppgifter. Tractility kommer INTE att använda, överföra, sälja eller marknadsföra din personliga information till någon icke-relaterad tredje part för något icke-relaterat ändamål.

Varumärken, logotyper, design, trade dress och andra immateriella rättigheter.

Tractility beviljar dig INTE någon licens att använda Tractilitys varumärken, logotyper, design och handelsutstyrsel som visas och görs tillgängliga på webbplatsen. Tillgång till denna webbplats ger dig INTE någon licens att använda, duplicera, kopiera, reproducera eller någon annan handling av liknande slag av de immateriella rättigheter som tillhör Tractility. Tractilitys varumärken, logotyper, design, trade dress och andra immateriella rättigheter får inte användas som hyperlänkar utan Tractilitys föregående skriftliga medgivande.

Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning

Tractility är INTE ansvarigt för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller särskilda skador som uppstår till följd av eller i samband med användningen av informationen på webbplatsen. Denna webbplats kontrolleras och drivs helt eller delvis av Tractility från dess kontor i Kina; Tractility gör härmed inga utfästelser om att informationen och materialet är lämpligt för användning på andra platser än Kina. Om du går in på denna webbplats från en annan plats än Kina åtar du dig att göra det enbart på egen risk och att du är ensam ansvarig för ditt eget beteende för att följa all tillämplig lokal lagstiftning.

Skadestånd

När du bryter mot dessa Användarvillkor och sekretesspolicy eller mot tillämpliga lagar eller förordningar och mot tredje parts rättigheter, samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Tractility och dess chefer, tjänstemän, anställda, entreprenörer, tjänsteleverantörer och agenter o.s.v. skadeslösa från och mot alla förluster, skador, skulder och utgifter som uppstår till följd av eller i samband med anspråk eller krav (inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader).

Allmänna villkor

Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att, utan hänsyn till lagvalsregler, ska Kinas lagar vara de styrande lagarna, som ska gälla för alla frågor som rör din användning av denna webbplats. Och du samtycker vidare till att alla tvister enligt detta ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolen i Kina.

Godkännande av villkoren

Efter att ha läst dessa användarvillkor och denna sekretesspolicy noggrant har du samtyckt till och accepterat att vara bunden av användarvillkoren och sekretesspolicyn. Du samtycker vidare till att följa i) alla tillämpliga lagar och förordningar, t.ex. lagar/förordningar om överföring av tekniska data från det land där du är bosatt, och ii) alla lokala lagar, förordningar och regler om uppförande på Internet online samt godtagbart innehåll på Internet online.
För ytterligare information och/eller förfrågningar om dessa användarvillkor och denna sekretesspolicy, vänligen kontakta Tractilitys juridiska avdelning via e-post: [email protected].

Lämna ett meddelande