A világ vezető kiskereskedelmi vállalataival folytatott munkánk során professzionális EAS, ESL, RFID és kiskereskedelmi videóelemzéseket kínálunk biztonsági megoldások a kiskereskedők számára minden méretben.

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Weboldal használati feltételei és adatvédelmi irányelvek

Ezt a weboldalt a www.tractility.com (a továbbiakban "Tractility") üzemelteti. Kérjük, hogy a Tractility weboldalának (a továbbiakban a "Weboldal", a "Tractility weboldal", a "Weboldal" vagy a "Tractility weboldal") használata előtt olvassa el az alábbi Weboldal használati és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban a "Weboldal", a "Tractility weboldal", a "Weboldal" vagy a "Tractility weboldal").
A jelen Weboldalon szereplő információk és anyagok az Ön értesítése nélkül megváltoztathatók vagy frissíthetők. A Namely Tractility bármikor, az Ön értesítése nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntetheti a tartalom egészét vagy egy részét.
A Tractility bármikor felülvizsgálhatja a jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot a jelen bejegyzés frissítésével.

Adatvédelmi irányelvek: az összegyűjtött információk és azok felhasználása a Tractility által

Megkérhetjük Önt, hogy ezen a Weboldalon keresztül adja meg a Tractilitynek személyes adatait (például a kereszt- és vezetéknevét, postai/szállítási címét, e-mail címét, telefon- és faxszámát, a piaci felmérésre vagy vásárlói kérdőívre adott válaszait, a Weboldalon keresztül érkező kéréseit, visszajelzéseit vagy kérdéseit stb.).
Ha módosítani kívánja személyes adatait, vagy ha nem kíván semmilyen anyagot, hirdetést, információt, hírlevelet kapni a Tractilitytől, vagy ha el kívánja távolítani személyes adatait a Tractility adatbázisából vagy erről a weboldalról, kérjük, lépjen kapcsolatba a Tractilityvel a következő címen. sales@tractility.com. A Tractility óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférés, illetve a jogosulatlan megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy megsemmisítés ellen. A Tractility említett óvintézkedései magukban foglalják az összegyűjtött személyes adatok belső felülvizsgálatát, a kapcsolódó tárolást, a feldolgozási gyakorlatokat és a biztonsági intézkedéseket, amelyekkel védelmet nyújtunk az Ön személyes adatait tároló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés ellen. A Tractility NEM használja fel, adja át, adja el vagy forgalmazza az Ön személyes adatait bármilyen független harmadik félnek bármilyen független célra.

Védjegyek, logók, formatervezési minták, védjegyek és egyéb szellemi tulajdonok

A Tractility NEM ad Önnek semmilyen engedélyt a Tractility védjegyeinek, logóinak, formatervezési mintáinak és kereskedelmi ruháinak használatára, amelyek a Webhelyen láthatóak és elérhetőek. A Weboldalhoz való hozzáférés NEM ad Önnek semmilyen engedélyt a Tractility tulajdonát képező szellemi tulajdon használatára, másolására, másolására, reprodukálására vagy bármilyen hasonló jellegű cselekményre. A Tractility védjegyei, logói, formatervezési mintái, kereskedelmi ruhái és egyéb szellemi tulajdonai nem használhatók hiperlinkként a Tractility előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Szavatossági kizárás és felelősségkorlátozás

A Tractility NEM vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy különleges kárért, amely a weboldalon található információk használatából ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik. Ezt a weboldalt részben vagy egészben a Tractility ellenőrzi és működteti Kínán belüli irodáiból; a Tractility nem vállal felelősséget azért, hogy az információk és anyagok Kínán kívüli helyeken is felhasználhatók. Ha Ön Kínán kívüli helyről lép be erre a weboldalra, vállalja, hogy ezt kizárólag saját felelősségére teszi, és kizárólag Ön felel azért, hogy viselkedése megfeleljen az összes vonatkozó helyi törvénynek.

Kártalanítás

Ha Ön megsérti a jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, illetve bármely harmadik fél jogait, Ön vállalja, hogy védi, kártalanítja és mentesíti a Tractilityt és annak vezetőit, tisztviselőit, alkalmazottait, vállalkozóit, szolgáltatóit, ügynökeit stb. minden olyan veszteség, kár, felelősség és kiadás alól, amely a követelésekből vagy igényekből ered, vagy azokkal kapcsolatos (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és a bírósági költségeket).

Általános feltételek

A Weboldalhoz való hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy a kollíziós jog elveire való tekintet nélkül Kína törvényei az irányadóak, amelyek a Weboldal használatával kapcsolatos minden kérdésben alkalmazandók. Továbbá Ön elfogadja, hogy az ezzel kapcsolatos bármely peres eljárás a kínai bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik.

A feltételek elfogadása

A jelen Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek gondos elolvasása után Ön beleegyezett és elfogadta, hogy a Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek kötelező érvényűek. Ön vállalja továbbá, hogy betartja i) az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, például a műszaki adatok továbbítására vonatkozó törvényeket/szabályokat a lakóhelye szerinti országban, valamint ii) az összes helyi törvényt, rendeletet és szabályt az internetes online viselkedésre, valamint az elfogadható internetes online tartalomra vonatkozóan.
A jelen felhasználási feltételekkel és adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos további információkért és/vagy kérdésekért forduljon a Tractility jogi osztályához e-mailben: [email protected].

Hagyjon üzenetet