Vores arbejde med verdens førende detailvirksomheder giver professionel EAS, ESL, RFID og videoanalyse til detailhandel sikkerhedsløsninger til detailhandlere af alle størrelser.

Hvad er et EAS-system?

EAS er en forkortelse for "Electronic Article Surveillance". Det er et avanceret system, der bruger højteknologisk elektronisk teknologi til at give varer selvforsvar og tyverisikring, og som ændrer sig fra traditionelt "civilt luftforsvar" til "materielt og teknisk forsvar" og sikrer en præcis og effektiv tyverisikring.

Hvad er EAS-systemet

Hvorfor bruge et EAS-system?

Begrundelse for anvendelse:

 • 1. Den fortsatte stigning i antallet af valgfrie supermarkeder og butikscentre med lagerfaciliteter gør det nemmere for kunderne. Samtidig bliver tabet af varer mere og mere alvorligt.
 • 2. De traditionelle mand til mand-, overvågnings- og andre "civile luftforsvarsteknologier" kan ikke spille en effektiv rolle som tyverisikring, fordi mand til mand er let at blive træt, og når butikken er stor, og trafikken er stor. Samtidig skal vi for at reducere tabene øge antallet af personer til at overvåge markedet, hvilket øger udgifterne til indkøbscentret.
 • 3. Den traditionelle "civile luftforsvarsteknologi" giver kunderne en følelse af at blive overvåget. Og undlod virkelig at skabe et afslappet og frit materiale miljø. Transformationen af "materiel forebyggelse og teknisk forebyggelse" har ikke kun en præcis og effektiv tyverisikringseffekt, men kan også reducere antallet af overvågede medarbejdere og skabe et godt shoppingmiljø for kunderne.

Hvad er forskellene og fordelene mellem den og andre tyverisikringsmidler som f.eks. tv-overvågningssystem og kunstig tyverisikring?

 • 1. Punktforebyggelse erstatter personlig overvågning, og der indføres tyverisikring;
 • 2. Varerne er selvforsvar og anti-tyveri, er ikke afhængige af menneskelig beskyttelse, og de varer, der vælges af kunderne, er matchet med varernes selvforsvar;
 • 3. Ren teknisk forebyggelse erstatter menneskelig overvågning, så kunderne respekteres;
 • 4. Giv kunderne universel tillid, lad tyvene "afsløre sig selv" og skab et godt shoppingmiljø.

Hvad er komponenterne i den RFID-system? Hvad er det grundlæggende princip?

EAS-systemet består hovedsageligt af tre dele: sensor, deaktiveringsmiddel og elektroniske etiketter og mærker. Elektroniske etiketter er opdelt i bløde etiketter og hårde tags. Bløde etiketter har lave omkostninger og klæbes direkte på "hårde" varer. Bløde etiketter kan ikke genbruges; engangsudgiften til hårde etiketter er højere end til bløde etiketter, men de kan genbruges. Hårde etiketter skal være udstyret med specielle sømudtrækkere, som for det meste anvendes til bløde og let gennemtrængte beklædningsgenstande. De fleste dekodere er berøringsfrie enheder med en vis afkodningshøjde. Når kassemedarbejderen tjekker ind eller poser, kan den elektroniske etiket afkodes uden at røre ved afmagnetiseringsområdet. Der findes også en anordning, der kombinerer dekoderen og laserstregkodescanneren, således at varesamlingen og afkodningen kan gennemføres på én gang for at lette kassererens arbejde. Denne metode skal samarbejde med laserstregkodeleverandøren for at fjerne den gensidige interferens mellem de to og forbedre afkodningsfølsomheden. Når de ukodede varer fjernes fra indkøbscentret, udløses alarmen, når de passerer gennem detektoranordningen (for det meste dørform), for at minde kassedamen, kunderne og indkøbscentrets sikkerhedspersonale om at tage sig af dem i tide.
1. Detektionssystem: består af sender, modtager og strømforsyningsboks;
2. Elektronisk etiket:

 • A. Afkodelig etiket (blød etiket): til brug i stormagasiner, audiovisuelle medier, bøger osv.
 • B. Ikke-afkodelige etiketter (hårde etiketter, cd'er og beskyttelsesbokse til cigaretter): kan anvendes på tøj, tasker, sko, mælkepulver, vin osv.

3. Dekoder:

 • A. Elektronisk dekoder: fjernsøgningsafkodning af soft tags;
 • B. Scanning / afkodning: Komplet blød afkodning af etiketter, mens du scanner stregkoden til varer;
 • C. Frigørelsesanordning: frigør det mekaniske hårde mærke fra varerne på kassereren.

Grundlæggende princip: senderen sender et 7,5 ~ 8,5mhz FM-signal for at generere et elektrisk advarselsfelt. Når et induktionsmærke kommer ind i det elektriske felt, vil det generere resonans og udløse alarmen.
Der kan være to situationer for EAS-systemalarm: Den ene er, at kundens taske indeholder ting med magnetstriber, der er bragt ind udefra, og den anden er, at den indeholder varer, der ikke er afmagnetiseret i supermarkedet.
Arbejdsprincip for EAS: en detektor er placeret ved udgangen af supermarkedet eller ved kassekanalen. Detektoren omfatter en sender og en modtager. Når senderen sender et signal med en bestemt frekvens, modtager modtageren signalet og genererer derefter et overvågningsområde. Når den EAS-tag ikke behandles af kasseapparatet, passerer gennem detektionsområdet, vil det forårsage interferens. Når modtageren registrerer denne interferens, udløser den en lydalarm.
Der er to almindelige teknologier, der anvendes af EAS på markedet: RFID-teknologi og akustisk magnetisk teknologi. På det globale marked tegner EAS-systemer, der anvender RFID-teknologi, sig for ca. 52%, og EAS-systemer, der anvender EAS-system ved hjælp af akustisk magnetisk teknologi tegner sig for ca. 30%. Tyverisikringssystem med elektromagnetiske bølger bruger elektromagnetiske bølger som detektionssignal, som hovedsageligt består af en tyverisikringsantenne, en degausser, en magnetstrimmel og en magnetstrimmel; den ekstra enhed består også af en magnetstrimeldetektor. Der findes vertikale og kanalstyper, som hovedsagelig anvendes i boghandlere, kosmetikforretninger, biblioteker og apoteker. Kanalens elektromagnetiske bølgesystem er et elektronisk tyverisikringssystem, der styres af software. Det bruger digital behandlingsteknologi til at integrere med degaussing-systemet, kasseovervågning og overvågningssystem med lukket tv.
RFID-teknologi: RFID-systemet anvender RFID-teknologi. Centerfrekvensen er 8,2 MHz, og sweepbredden er ca. 1 MHz. Der dannes et stabilt elektrisk felt mellem senderen og modtageren, som er placeret ved indkøbscentrets udgang. Mærket består af et resonanskredsløb bestående af induktans og kapacitans med en frekvens på ca. 8,2 MHz. Mærket fastgøres på den beskyttede vare. Når varens stjålne etiket kommer ind i det ovennævnte elektriske felt, registrerer resonanskredsløbets induktionsspole den elektriske bølge og resonerer i resonanspunktet, hvilket resulterer i en øjeblikkelig ændring i det elektriske felt, som registreres og alarmeres af modtageren.
Akustisk magnetisk teknologi: senderen sender et RFID-impulssignal (ca. 58 kHz) for at aktivere etiketten i overvågningsområdet. Ved slutningen af pulsen svarer mærket ved at sende et enkelt RFID-signal som en stemmegaffel. Når senderen slukkes i løbet af pulsintervallet, kan signalet fra etiketten registreres af modtageren. Modtageren kontrollerer det registrerede signal for at sikre, at det har den korrekte frekvens, tidssynkronisering med senderen, passende signalniveau og korrekt gentagelsesfrekvens. Hvis alle disse kriterier er opfyldt, udløses en alarm.

Forskellen mellem soft label og hard tag, deres respektive anvendelsesområde og afkodningsmetode.

 • a) Den bløde etiket kan afkodes af afkoderen og kan kun bruges én gang. Den er afskærmet mod metal og stanniol og kan ikke klistres direkte på. Den er velegnet til stormagasiner, såsom shampoo, ædelvarer i æsker osv.
 • b) Det hårde tag kan ikke afkodes og kan åbnes med oplåsningsanordningen. Den er velegnet til tøj, tasker, sko, mælkepulver, vinflasker og andre varer.

Krav til RFID-systemet i arbejdsmiljøet og flere faktorer, der påvirker systemet.

A. Miljøkrav:

 • 1. Der må ikke være metalgenstande med stort areal og 220 V åbne ledninger inden for 1,5 m omkring systemet;
 • 2. Dekoderen skal installeres mere end 1,5 m væk fra systemet;
 • 3. Spotlyset, der anvendes omkring systemet, skal være langt væk (mere end 1,5 m).

B. Påvirkende faktorer:
1. Aktiv interferens: Elektrisk gnistinterferens; Motor, hårtørrer, elektrisk boremaskine og andre elektriske apparater med høj effekt; Højtryksspotlight.
Kina Producent af EAS-systemer www.tractility.com tilbyder et EAS-system til vin.

Efterlad en besked